Prezentacje do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Moduł prezentacje do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cały moduł składa się z 8 części, a każda część tworzy oddzielną prezentację. Lista poszczególnych  prezentacji do tego modułu znajduje się poniżej. W tym miejscu możesz zakupić cały moduł (583 slajdy) w korzystniejszej ofercie cenowej.

Abonament roczny.
Cena brutto (z VAT).

Widok

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami swoim zakresem uwzględnia przede wszystkim: aktualne przepisy dotyczące obowiązków w zakresie BHP oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i…

98.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zawiera tematy dotyczące m.in. identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny…

123.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami swoim zakresem obejmuje takie tematy jak: organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (z uwzględnieniem stanowisk…

86.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja obejmuje następujące tematy szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: definicję wypadku przy pracy i choroby zawodowej,analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz…

49.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami swoim zakresem obejmuje takie tematy jak: organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem…

37.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zawiera tematy dotyczące zasad postępowania w razie wypadku, pożaru i awarii (w tym główne przyczyny pożarów i ich…

49.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zawiera tematy dotyczące skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne…

25.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami obejmuje tematy dotyczące problemów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. Prezentowany materiał zawiera definicje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, obowiązki…

25.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone