Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami obejmuje tematy dotyczące problemów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Prezentowany materiał zawiera definicje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, obowiązki w zakresie ochrony ppoż. budynków, a także czynności zabronione z uwagi na ochronę przeciwpożarową.

W kwestiach związanych z ochroną środowiska w prezentacji omówione zostały zagadnienia dotyczące ochrony powietrza i ziemi, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrony wód, a także gospodarki odpadami.

Zakres tematyczny prezentacji przedstawiony jest w sposób wyczerpujący i ciekawy na ponad 34 slajdach.

Całość została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 8 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Dzięki tej prezentacji zyskasz na czasie i skutecznie przeszkolisz swoich pracowników!

Zamówienie

25.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone