Prezentacje szkoleniowe ONLINE

Nasze prezentacje to doskonałe tło dla twoich wystąpień!

Sprawdź naszą ofertę i zaskocz swoich słuchaczy profesjonalnym materiałem graficznym.

Prezentacje do szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny

Jak wdrożyć nowego pracownika do pracy? Przede wszystkim należy poddać go wstępnemu szkoleniu ogólnemu (tzw. instruktażowi ogólnemu). Szkolenie takie składa się z kilku tematów zgodnych z ramowym programem szkolenia zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby ułatwić Wam to zadanie przygotowaliśmy prezentacje przy pomocy których z łatwością zapoznacie nowych pracowników z zakresem tematycznym tego szkolenia.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Charakter pracy polegającej na zarządzaniu innymi ludźmi znacznie odbiega od obowiązków innych pracowników. Różnica ta znajduje swoje odzwierciedlenie także w obszarze związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawcy, jak i osoby odpowiedzialne za kierowanie podległymi zespołami, muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Dzięki prezentacjom szkoleniowym dla tej grupy pracowniczej w łatwy i ciekawy sposób przekażesz uczestnikom szkolenia informację na temat ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Przedstawione w tym module prezentacje szkoleniowe skierowane są do osób wykonujących swoją pracę na stanowiskach robotniczych, czyli do pracowników, którzy są najbardziej ze wszystkich grup pracowniczych narażeni na największą liczbę zagrożeń i wypadków związanych z wykonywaniem swojej pracy. Prezentacje zawierają tematy dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, reguł panujących na terenie zakładu pracy, zagrożeń oraz czynności podejmowanych w momencie wypadku.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych stanowią liczną grupę pracowniczą, ponieważ znajdują się niemal w każdej firmie. Grupa ta, podobnie jak inne, podlega obowiązkowym szkoleniom bhp. Przede wszystkim jednak, rodzi zupełnie odmienne zagrożenia, z jakimi mogą spotykać się osoby ją wykonujące.  W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia takiego szkolenia prezentujemy gotowe prezentacje do szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych. Materiał ten daje pewność, że podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie wymagane przepisami tematy.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Inżynierowie, jak i pracownicy wykonujący skomplikowane prace techniczne są specyficzną grupą zawodową, która wymaga również indywidualnego podejścia w kwestii bhp. Dzięki tym prezentacjom uczestnicy szkolenia z łatwością przyswoją wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących bhp oraz zaznajomią się ze swoimi prawami i obowiązkami, a także nauczą się prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia lub wypadku. Będą mieli także pewność czego mogą wymagać od pracodawcy, jeżeli chodzi o warunki techniczne w zakładzie pracy, ergonomię maszyn oraz organizację swojego stanowiska pracy.

Prezentacje do szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Szkodliwość pyłu azbestowego sprawia, ze wszelkie prace, podczas których pracownicy stykają się z azbestem, wymagają szczególnej dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Dlatego też prowadząc szkolenia bhp dla pracowników narażonych na działanie pyłu azbestu szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo wykonywania prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Przekazanie tych najistotniejszych zagadnień podczas szkolenia tej grupy pracowników ułatwi z całą pewnością przygotowana przez nas prezentacja.

Prezentacja do szkolenia zawodowego – bezpieczna eksploatacja wciągników, wciągarek i suwnic ogólnego przeznaczenia

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek jest niezbędne do pracy na stanowisku operatora tych maszyn. Suwnica to urządzenie używane w wielu zakładach pracy. Sprzęt ten jest niezbędny na halach przemysłowych, składowiskach, w stoczniach itp. Obsługa tego urządzenia wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Operatorem suwnicy może zostać osoba, która ukończy kurs i zda pomyślnie egzamin. Kluczem do osiągniecia tego celu jest efektywne szkolenie, które dzięki naszej prezentacji na pewno takie będzie.

Prezentacja do szkolenia zawodowego dla kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

Przygoda ze zdobyciem uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego, wiąże się z koniecznością odbycia odpowiednio przygotowanego szkolenia. Kurs na uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o prawidłowej eksploatacji i obsłudze wózków widłowych oraz bezpiecznym organizowaniu stanowisk ich pracy. Przygotowana przez nas prezentacja niewątpliwie pomoże Ci w omówieniu tych zagadnień.

Prezentacja – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Każdego dnia wiele osób ulega wypadkom lub nagle choruje. Osoby poszkodowane w wypadkach, których następstwem może być utrata życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu wymagają szybkiej reakcji ze strony osób, które są często świadkami tych zdarzeń. Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy i nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne. Efektywne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w oparciu o naszą prezentację niewątpliwie pomoże w pozyskaniu wiedzy i nabraniu pewności siebie wszystkim uczestnikom szkolenia.
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone