Prezentacje szkoleniowe ONLINE

Nasze prezentacje to doskonałe tło dla twoich wystąpień!

Sprawdź naszą ofertę i zaskocz swoich słuchaczy profesjonalnym materiałem graficznym.

Prezentacje do szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny

Jak wdrożyć nowego pracownika do pracy? Przede wszystkim należy poddać go wstępnemu szkoleniu ogólnemu (tzw. instruktażowi ogólnemu). Szkolenie takie składa się z kilku tematów zgodnych z ramowym programem szkolenia zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby ułatwić Wam to zadanie przygotowaliśmy prezentacje przy pomocy których z łatwością zapoznacie nowych pracowników z zakresem tematycznym tego szkolenia.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Charakter pracy polegającej na zarządzaniu innymi ludźmi znacznie odbiega od obowiązków innych pracowników. Różnica ta znajduje swoje odzwierciedlenie także w obszarze związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawcy, jak i osoby odpowiedzialne za kierowanie podległymi zespołami, muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Dzięki prezentacjom szkoleniowym dla tej grupy pracowniczej w łatwy i ciekawy sposób przekażesz uczestnikom szkolenia informację na temat ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Przedstawione w tym module prezentacje szkoleniowe skierowane są do osób wykonujących swoją pracę na stanowiskach robotniczych, czyli do pracowników, którzy są najbardziej ze wszystkich grup pracowniczych narażeni na największą liczbę zagrożeń i wypadków związanych z wykonywaniem swojej pracy. Prezentacje zawierają tematy dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, reguł panujących na terenie zakładu pracy, zagrożeń oraz czynności podejmowanych w momencie wypadku.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych stanowią liczną grupę pracowniczą, ponieważ znajdują się niemal w każdej firmie. Grupa ta, podobnie jak inne, podlega obowiązkowym szkoleniom bhp. Przede wszystkim jednak, rodzi zupełnie odmienne zagrożenia, z jakimi mogą spotykać się osoby ją wykonujące.  W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia takiego szkolenia prezentujemy gotowe prezentacje do szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych. Materiał ten daje pewność, że podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie wymagane przepisami tematy.

Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Inżynierowie, jak i pracownicy wykonujący skomplikowane prace techniczne są specyficzną grupą zawodową, która wymaga również indywidualnego podejścia w kwestii bhp. Dzięki tym prezentacjom uczestnicy szkolenia z łatwością przyswoją wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących bhp oraz zaznajomią się ze swoimi prawami i obowiązkami, a także nauczą się prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia lub wypadku. Będą mieli także pewność czego mogą wymagać od pracodawcy, jeżeli chodzi o warunki techniczne w zakładzie pracy, ergonomię maszyn oraz organizację swojego stanowiska pracy.

Prezentacje do szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Szkodliwość pyłu azbestowego sprawia, ze wszelkie prace, podczas których pracownicy stykają się z azbestem, wymagają szczególnej dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Dlatego też prowadząc szkolenia bhp dla pracowników narażonych na działanie pyłu azbestu szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo wykonywania prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Przekazanie tych najistotniejszych zagadnień podczas szkolenia tej grupy pracowników ułatwi z całą pewnością przygotowana przez nas prezentacja.

Prezentacja do szkolenia zawodowego – bezpieczna eksploatacja wciągników, wciągarek i suwnic ogólnego przeznaczenia

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek jest niezbędne do pracy na stanowisku operatora tych maszyn. Suwnica to urządzenie używane w wielu zakładach pracy. Sprzęt ten jest niezbędny na halach przemysłowych, składowiskach, w stoczniach itp. Obsługa tego urządzenia wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Operatorem suwnicy może zostać osoba, która ukończy kurs i zda pomyślnie egzamin. Kluczem do osiągniecia tego celu jest efektywne szkolenie, które dzięki naszej prezentacji na pewno takie będzie.

Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone