Prezentacje do szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny

Moduł prezentacje do szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny

Cały moduł składa się z 5 części, a każda część tworzy oddzielną prezentację. Lista poszczególnych  prezentacji do tego modułu znajduje się poniżej. W tym miejscu możesz zakupić cały moduł (228 slajdów) w korzystniejszej ofercie cenowej.

Abonament roczny.
Cena brutto (z VAT).

Widok

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego zawiera tematy dotyczące następujących zagadnień: istoty bezpieczeństwa i higieny pracy,zakresu obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych…

25.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego swoim zakresem tematycznym określa zasady poruszania się na terenie zakładu pracy, w tym: informacje jakie należy przekazywać osobom poruszającym się na terenie zakładu pracy,rodzaje…

49.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego ma na celu zaznajomienie pracownika w szczególności z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy związanymi z obsługą urządzeń oraz transportem wewnątrzzakładowym. W prezentowanym materiale przedstawione zostały…

49.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego swoim zakresem obejmuje następujące tematy: zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,porządek…

25.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego swoim zakresem tematycznym obejmuje wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w razie pożaru czy wypadku (udzielanie pierwszej pomocy). Tematyka prezentacji zawiera podstawowe pojęcia…

49.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone