Istota BHP, zakres uprawnień i obowiązków dla szkolenia wstępnego ogólnego

Istota BHP, zakres uprawnień i obowiązków dla szkolenia wstępnego ogólnego

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego zawiera tematy dotyczące następujących zagadnień:

  • istoty bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zakresu obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP,
  • odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP.

Prezentowany materiał składa się z 24 slajdów, które zawierają merytoryczne zagadnienia w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi ilustracjami, wykresami oraz tabelami.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 1-3 ramowego programu szkolenia dla instruktażu ogólnego. Program instruktażu zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Dzięki tej prezentacji oszczędzisz swój cenny czas i efektywnie przeszkolisz swoich pracowników!

Zamówienie

25.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone