Zasady poruszania się na terenie zakładu, zagrożenia środowiska pracy dla szkolenia wstępnego ogólnego

Zasady poruszania się na terenie zakładu, zagrożenia środowiska pracy dla szkolenia wstępnego ogólnego

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego swoim zakresem tematycznym określa zasady poruszania się na terenie zakładu pracy, w tym:

  • informacje jakie należy przekazywać osobom poruszającym się na terenie zakładu pracy,
  • rodzaje dróg na terenie zakładu pracy (m.in. oznakowanie), wymagania dróg dla środków transportowych i dla ruchu pieszego.

Ponadto w prezentowanym materiale opisane zostały zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie, a także podział niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesach pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze.

Zaprezentowany materiał dydaktyczny składa się z 67 slajdów, które zawierają merytoryczne zagadnienia w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami, piktogramami czy wykresami.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 4-5 ramowego programu szkolenia dla instruktażu ogólnego. Program instruktażu zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Korzystaj z przygotowanej przez nas prezentacji i oszczędzaj swój cenny czas! Na jej podstawie możesz w ciekawy sposób przedstawić temat dotyczący zasad poruszania się na terenie zakładu pracy.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone