BHP z obsługą urządzeń technicznych i transportem wewnątrzzakładowym dla szkolenia wstępnego ogólnego

BHP z obsługą urządzeń technicznych i transportem wewnątrzzakładowym dla szkolenia wstępnego ogólnego

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego ma na celu zaznajomienie pracownika w szczególności z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy związanymi z obsługą urządzeń oraz transportem wewnątrzzakładowym.

W prezentowanym materiale przedstawione zostały treści tematyczne związane przede wszystkim z:

  • prawidłowym używaniem sprawnych technicznie narzędzi, maszyn i innych urządzeń technicznych (w tym także używaniem elementów sterowniczych i ruchomych, osłon, urządzeń ochronnych);
  • przestrzeganiem norm dźwigania ciężarów podczas ręcznego przemieszczania materiałów.

Zaprezentowany materiał dydaktyczny składa się z 56 slajdów, które zawierają merytoryczne zagadnienia w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami, piktogramami czy wykresami.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 6 ramowego programu szkolenia dla instruktażu ogólnego. Program instruktażu zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Dzięki tej prezentacji zyskasz na czasie i w efektywny sposób przeszkolisz swoich pracowników!

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów








Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone