Odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, profilaktyczna opieka lekarska dla szkolenia wstępnego ogólnego

Odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, profilaktyczna opieka lekarska dla szkolenia wstępnego ogólnego

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego swoim zakresem obejmuje następujące tematy:

  • zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,
  • porządek i czystość w miejscu pracy − ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,
  • profilaktyczna opieka lekarska − zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

Prezentowany materiał składa się z 32 slajdów, które zawierają merytoryczne zagadnienia w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami, piktogramami oraz tabelami.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 7-9 ramowego programu szkolenia dla instruktażu ogólnego. Program instruktażu zawarty jest są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Dzięki tej prezentacji oszczędzisz swój cenny czas i efektywnie przeszkolisz swoich pracowników!

Zamówienie

25.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone