Podstawy ochrony ppoż., postępowanie w razie pożaru i wypadku (pierwsza pomoc) dla szkolenia wstępnego ogólnego

Podstawy ochrony ppoż., postępowanie w razie pożaru i wypadku (pierwsza pomoc) dla szkolenia wstępnego ogólnego

Niniejsza prezentacja do szkolenia wstępnego ogólnego swoim zakresem tematycznym obejmuje wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w razie pożaru czy wypadku (udzielanie pierwszej pomocy).

Tematyka prezentacji zawiera podstawowe pojęcia dotyczące podstaw ochrony ppoż., przyczyn i rodzajów pożarów, informacji o sprzętach gaśniczych i znakach ewakuacyjnych. Ponadto omówiona jest organizacja oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym procedury, numery alarmowe czy schemat meldunku.

Prezentowany materiał składa się z 49 slajdów, które zawierają merytoryczne zagadnienia w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami, piktogramami, tabelami oraz wykresami.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 10-11 ramowego programu szkolenia dla instruktażu ogólnego. Program instruktażu zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Skorzystaj z przygotowanej przez nas prezentacji i oszczędzaj swój cenny czas!

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone