Prezentacja do szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Moduł prezentacje do szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny

Cały moduł składa się z 5 części, a każda część tworzy oddzielną prezentację. Lista poszczególnych  prezentacji do tego modułu znajduje się poniżej. W tym miejscu możesz zakupić cały moduł (228 slajdów) w korzystniejszej ofercie cenowej.

Widok

Niniejsza prezentacja szkoleniowa w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje treści, które powinny być przekazywane podczas szkolenia pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami, są lub mogą być…

39.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone