Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Moduł prezentacje do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Cały moduł składa się z 6 części, a każda część tworzy oddzielną prezentację. Lista poszczególnych  prezentacji do tego modułu znajduje się poniżej. W tym miejscu możesz zakupić cały moduł (535 slajdów) w korzystniejszej ofercie cenowej.

Abonament roczny.
Cena brutto (z VAT).

Widok

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych stanowi aktualizację i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności,  w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi…

98.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera tematy dotyczące m.in. metod identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocenę ryzyka związaną z…

123.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera tematykę związaną z: kształtowaniem warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy,kształtowaniem warunków pracy zgodnie z zasadami ergonomii,metodyką likwidacji oraz ograniczania oddziaływania…

123.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych swoim zakresem obejmuje tematy dotyczące nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające,…

37.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera przykładowe ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy. Każde z ćwiczeń…

25.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera tematy dotyczące zasad postępowania w razie wypadku, pożaru i awarii (w tym główne przyczyny pożarów i ich rodzaje, zasady gaszenia pożarów,…

61.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone