Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych swoim zakresem obejmuje tematy dotyczące nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

Lista zagadnień, które zostały przedstawione w prezentowanym materiale to:

 1. W zakresie budynków i pomieszczeń pracy:
  • wentylacja i klimatyzacja,
  • temperatura powietrza,
  • oświetlenie stanowisk pracy,
  • organizacja stanowisk pracy.
 2. Techniczne metody ograniczania zagrożeń w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń technicznych – minimalne i zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn.
 3. Wymagania bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych.
 4. Wybór procesów technologicznych ze względu na powstawanie
  czynników niebezpiecznych i szkodliwych.
 5. Stosowanie mechanizacji i automatyzacji oraz zdalnego sterowania.
 6. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów produkcyjnych będących
  źródłem czynników niebezpiecznych i szkodliwych.
 7. Rodzaje zagrożeń w procesie pracy a możliwości stosowania środków ochronnych zbiorowych, indywidualnych, odzieży roboczej i ochronnej.

Zakres tematyczny prezentacji przedstawiony jest w sposób obszerny i wnikliwy na 44 slajdach.

Całość została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 4 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Skorzystaj z przygotowanej przez nas prezentacji i zaoszczędź swój cenny czas!

Zamówienie

37.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone