Materiał dydaktyczny pracownik inżynieryjno-techniczny

Materiał dydaktyczny pracownik inżynieryjno-techniczny

Autor:  praca zbiorowa,
Wydawnitwo:
Tarbonus,
Liczba stron:
169.

–zobacz spis treści–
–zobacz fragment–

Dostęp online z platformy prezentacje.tarbonus.pl

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy. 

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i hgieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na cztery części:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  – odpowiedzialności  projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – nadzoru i kontroli warunków pracy.
 2. Zagrożenia w środowisku pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii wraz z przykładowymi ćwiczeniami dotyczącymi uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, znajdującymi się w załączniku do niniejszego opracowania,
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zawierający także:
  – sprzęt przeciwpożarowy i postępowanie w przypadku pożaru,
  – zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ważne! Przy zakupie większej ilości materiałów przewidywany rabat cenowy! W kwestii tej prosimy o kontakt z działem marketingu i handlu – (15) 822 55 37 wew. 26, 27; email: marketing@tarbonus.pl

Zamówienie

18.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone