Metody identyfikacji zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Metody identyfikacji zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera tematy dotyczące m.in. metod identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocenę ryzyka związaną z tymi zagrożeniami.

Najważniejszymi zagadnieniami, które zostały przedstawione w tej prezentacji są m.in. przepisy dotyczące identyfikacji czynników środowiska pracy; wartości dopuszczalnych czynników środowiska pracy; hałas słyszalny, ultradźwiękowy i infradźwiękowy w środowisku pracy; drgania w środowisku pracy; mikroklimat w środowisku pracy; pola elektromagnetyczne i promieniowanie; promieniowanie laserowe, podczerwone, ultrafioletowe i jonizujące; zapylenie i czynniki chemiczne oraz czynniki biologiczne.

Materiał szkoleniowy zawiera ponad 166 slajdów, liczne zdjęcia, przejrzyste wykresy, tabele, pomiary. Wszystko to zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prezentacja obejmuje tematyką część 2 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Oszczędź swój czas i zdecyduj się na profesjonalne narzędzie szkoleniowe!

Zamówienie

123.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone