Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych stanowi aktualizację i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności,  w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Najważniejsze zagadnienia omawiane w tej prezentacji dotyczą przede wszystkim aktualnych regulacji prawnych, w tym:

  • praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy.

Zakres tematyczny w prezentacji przedstawiony jest w wyczerpujący sposób. Ponad 110 slajdów zawiera zagadnienia merytoryczne zarówno w formie opisowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami, piktogramami, tabelami oraz wykresami.

Całość opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 1 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Dzięki tej prezentacji zyskasz na czasie i skutecznie przeszkolisz swoich pracowników!

Zamówienie

98.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone