Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera tematykę związaną z:

  • kształtowaniem warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy,
  • kształtowaniem warunków pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
  • metodyką likwidacji oraz ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,
  • stosowaniem odpowiednich rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Prezentacja dotycząca tego tematu zawiera aż 135 slajdów,  które opisują zagadnienia merytoryczne z wykorzystaniem licznych zdjęć i wykresów.

Została ona opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 3 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Skorzystaj z przygotowanej przez nas prezentacji i zaskocz swoich słuchaczy profesjonalnym materiałem graficznym!

Zamówienie

123.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone