Prezentacja do szkolenia zawodowego – bezpieczna eksploatacja wciągników, wciągarek i suwnic ogólnego przeznaczenia

Prezentacja do szkolenia zawodowego – bezpieczna eksploatacja wciągników, wciągarek i suwnic ogólnego przeznaczenia

Niniejsza prezentacja przeznaczona jest do szkolenia/ kursu z zakresu bezpiecznej eksploatacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Cała prezentacja składa się z 5 części:

W prezentowanym materiale omówione zostały m.in. obowiązujące przepisy prawne dotyczące ww. urządzeń, ich budowa, sposób pracy oraz elementy zabezpieczające.

  1. Akty prawne regulujące dozór techniczny i przepisy z nich wynikające;
  2. Podstawowe wiadomości o cięgnikach i suwnicach;
  3. Budowa suwnic;
  4. Zawiesia;
  5. Bezpieczna eksploatacja suwnic i cięgników.

Omawiana prezentacja szkoleniowa zawiera 164 slajdów, w skład których wchodzą opisy, ilustracje, tabele i rysunki techniczne.

Całość została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a główną podstawę prawną stanowią:

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
  3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego;
  4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Zamówienie

150.00

PLN

Zamów
Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone