Prezentacje do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Moduł prezentacje do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Cały moduł składa się z 4 części, a każda część tworzy oddzielną prezentację. Lista poszczególnych  prezentacji do tego modułu znajduje się poniżej. W tym miejscu możesz zakupić cały moduł (326 slajdów) w korzystniejszej ofercie cenowej.

Abonament roczny.
Cena brutto (z VAT).

Widok

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych swoim zakresem tematycznym obejmuje regulacje prawne z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem przepisów związanych…

25.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych obejmuje tematy dotyczące zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na…

123.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zawiera tematy dotyczące zasad postępowania w razie wypadku, pożaru i awarii (w tym główne przyczyny pożarów i ich rodzaje, zasady…

49.00

PLN

Zamów

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych swoim zakresem obejmuje okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz związaną z nimi profilaktykę. Prezentowany materiał zawiera w szczególności…

49.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone