Regulacje prawne z zakresu bhp dla szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Regulacje prawne z zakresu bhp dla szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych swoim zakresem tematycznym obejmuje regulacje prawne z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną przez nich pracą.

W prezentowanym materiale omówione zostały m.in. obowiązki w zakresie bhp zarówno pracodawcy, jak i pracownika, odpowiedzialność za naruszenia przepisów bhp, prawa pracownika, uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem, ochrona pracy kobiet i osób młodocianych.

Omawiana prezentacja szkoleniowa składa się z 39 slajdów, w skład których wchodzą opisy, ilustracje, tabele i wykresy.

Całość została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 1 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Ułatw sobie pracę zakupując naszą prezentację!

Zamówienie

25.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone