Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz profilaktyka dla szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz profilaktyka dla szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych swoim zakresem obejmuje okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz związaną z nimi profilaktykę.

Prezentowany materiał zawiera w szczególności zagadnienia takie jak:

  • definicja wypadku przy pracy,
  • rodzaje wypadków przy pracy,
  • obowiązki pracownika czy prawa poszkodowanego,
  • świadczenia przysługujące ubezpieczonemu w związku z wypadkiem,
  • omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy wraz z licznymi przykładami oraz związanej z nimi profilaktyki.

Prezentacja zawiera ponad 54 slajdy z licznymi zdjęciami, przejrzystymi wykresami, tabelami, pomiarami. Wszystko to zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prezentacja obejmuje tematyką część 4 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Nabywając naszą prezentację możesz szybko i efektywnie zainteresować swoich słuchaczy ciekawym szkoleniem!

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone