Wypadki i choroby zawodowe dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Wypadki i choroby zawodowe dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Niniejsza prezentacja obejmuje następujące tematy szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

  • definicję wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
  • analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związaną z nimi profilaktykę,
  • omówienie przyczyn wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.

Omawiany materiał dydaktyczny zawiera liczne przykłady wypadków przy pracy, wiele zdjęć i wykresów na 59 slajdach.

Prezentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 4 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Kupując naszą prezentację możesz szybko i skutecznie zainteresować słuchaczy ciekawym szkoleniem. Profilaktyka wypadków jest bardzo istotnym tematem, zarówno dla pracodawców jak i samych pracowników.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone