Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zawiera tematy dotyczące skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

Szczegółowymi zagadnieniami, które zostały przedstawione w niniejszej prezentacji są:

  • ekonomiczne aspekty ochrony pracy,
  • koszty wypadków przy pracy,
  • ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy,
  • ekonomiczne stymulatory oparte na ubezpieczeniach,
  • organizacja i zadania ubezpieczenia wypadkowego,
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego,
  • świadczenia wypadkowe,
  • kategorie ryzyka dla płatników składek,
  • zróżnicowane składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Prezentowany materiał składa się 36 slajdów z licznymi opisami, wykresami, skalami i wzorami.

Całość została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 7 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Skorzystaj z przygotowanej przez nas prezentacji i zaoszczędź swój cenny czas!

Zamówienie

25.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone