Zasady postępowania w razie wypadku, pożaru i awarii, udzielanie pierwszej pomocy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zasady postępowania w razie wypadku, pożaru i awarii, udzielanie pierwszej pomocy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zawiera tematy dotyczące zasad postępowania w razie wypadku, pożaru i awarii (w tym główne przyczyny pożarów i ich rodzaje, zasady gaszenia pożarów, sprzęt gaśniczy, zasady ewakuacji) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zakres tematyczny prezentacji przedstawiony jest w sposób wyczerpujący i ciekawy na ponad 56 slajdach, zawierających liczne zdjęcia, ilustracje i wykresy.

Całość została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 6 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Materiał przedstawiony w prezentacji, w tym m.in. zasady udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu jest niezwykle ważny. Wiedza ta jest potrzeba w każdej chwili, bowiem możesz uratować komuś życie!

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone