Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Niniejsza prezentacja przeznaczona do szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami swoim zakresem obejmuje takie tematy jak: organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe) oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W prezentacji omówione zostały przede wszystkim podstawy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych stanowisk pracy w tym: przestrzeni, pomieszczeń pracy, dojścia do stanowisk pracy, maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, czy pracy przy monitorach ekranowych.

Istotnym zagadnieniem w prezentowanym materiale jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (w tym konkretne definicje, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy).

Prezentacja zawiera 82 slajdy, które w formie zarówno tekstowej, jak i graficznej z licznymi zdjęciami i wykresami ujmują zagadnienia z jej zakresu.

Całość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prezentacja obejmuje tematyką część 3 ramowego programu szkoleń dla ww. grupy pracowniczej. Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych zawarte są w załączniku nr 1 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena prezentacji jest ceną brutto zawierającą roczny abonament wraz z aktualizacją.

Zobacz także materiał dydaktyczny do omawianego szkolenia.

Poniżej przykładowe slajdy z omawianej prezentacji.

Na podstawie tego materiału możesz w ciekawy sposób przedstawić temat dotyczący organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zamówienie

86.00

PLN

Zamów
Copyright © 2021 Tarbonus Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone